Steun dit plan op www.toukomst.nl en maak het favoriet.

Projecten

1. Nieuwe randweg

1. Nieuwe randweg

Veel autoverkeer hoeft niet in Harkstede of Scharmer te zijn. Laten we ons dorp ontlasten met een nieuwe randweg die nog sneller is bovendien.

2. Dorpsrandpark

2. Dorpsrandpark

Wandelen, spelen en sporten in het groen. Dat is de basisgedachte voor een dorpsrandpark voor Harkstede

3. Herprofilering Hoofdweg - Hamweg

3. Herprofilering Hoofdweg - Hamweg

Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte wanneer de Hoofdweg en de Hamweg in het centrum autoluw worden ingericht.

4. Betere schoolzone

4. Betere schoolzone

Het schoolplein van de Driespan is al jaren het saaiste van het land. De parkeer-gelegenheden ervoor leveren soms gevaarlijke situaties op. Dit kan toch beter?

5. ?

Samen zijn er vast nog meer ideeën te bedenken