Groningen krijgt ruim 1.1 miljard euro ter compensatie voor de ellende van de aardbevingen. Dit geld is niet bedoeld voor schadeherstel, dat wordt immers door de NAM vergoed, maar voor investeringen in perspectief en leefbaarheid. Harkstede en Scharmer vallen binnen het aardbevingsgebied en kunnen daarom aanspraak maken op deze middelen.

Voor het verkrijgen van die middelen wordt op dit moment een proces ingericht door bestuurders van de aardbevingsgemeentes, de provincie en het Rijk. Centraal staat de doelstelling dat er impact moet zijn voor burgers en dat burgers zoveel mogelijk betrokken worden.

Dit plan wil aan beide doelstellingen tegemoet komen. Om tot een voldragen plan te komen zien we de volgende route voor ons:

1. Geïnteresseerde dorpelingen van Harkstede en Scharmer melden zich aan via deze website

2. We richten een nieuwe stichting op met een bestuur dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het plan 

3. Deze stichting richt werkgroepen in die zich bezig houden met enerzijds de inhoudelijke projecten en anderzijds met zaken als financiën en communicatie

4. We vragen de gemeente Midden-Groningen als projectpartner, met name om ons te ondersteunen in de planontwikkeling, communicatie en de uitvoering

5. We overleggen met de provincie Groningen over bestuurlijk commitment voor de aanvraag

Let’s do this!