1. Randweg

De beste manier om minder auto’s door Harkstede en Scharmer te laten rijden is door doorgaand autoverkeer om te leiden via een nieuwe randweg. Dat klinkt als een hele opgave, maar feitelijk bestaat 80% van de randweg al. Bovendien is de geprojecteerde randweg mogelijk nog sneller dan de Hoofdweg. De nieuwe randweg loopt via de Bieleveldslaan en de parallelweg langs de snelweg. Ter hoogte van bungalowpark Borgmeren maakt de randweg weer aansluiting met de Hoofdweg.

2. Dorpsrandpark

De ideale locatie voor een dorpsrandpark is de overzijde van het Borgmeer. Dit gebied kan toegankelijk gemaakt worden via een vlonderbrug, vergelijkbaar met die in het Dannemeer. Daarnaast is de aanleg van een schelpenpad rondom het Borgmeer wenselijk. Het dorpsrandpark kan een speelbos bevatten, een strandje en een route met duurzame toestellen voor sport en recreatie.

3. Herprofilering Hoofdweg

Centraal staat het herprofileren van het stuk Hoofdweg tussen de Schout Poelmanweg en de Hamweg tot voetgangersvriendelijk gebied. Geen asfalt dus maar klinkers. De aanloop naar dit voetgangersgebied kan fietsvriendelijk worden ingericht tot zogenaamde fietsstraten. Dergelijke zones, waar auto’s te gast zijn, bestaan al op veel plekken in het land. De drie geprojecteerde fietsstraten zijn het stuk Hoofdweg vanaf de Kerk tot aan de Schout Poelmanweg, de Hamweg vanaf de Schout Poelmanweg tot aan de Hoofdweg en de Hoofdweg vanaf Haarkes Stee tot aan de Hamweg. Door het respectievelijk aanleggen van deze fietsstraten, het voetgangersgebied, de herinrichting van het plein (project 5) en de aanleg van de bussluis (project 6) ontstaat een veilige en aangename centrumzone waar volop ruimte blijft voor het doen van boodschappen maar ook ruimte ontstaat voor veilige oversteken, gezellig terras en plekken voor ontmoeting.

4. Schoolzone

Het schoolplein van de Driespan is al jaren het meest geestdodende van Nederland. De Driespan wil dit wel veranderen maar kijkt hiervoor naar de gemeente, als eigenaar van het plein. De gemeente wacht op haar beurt op de NAM omdat het schoolgebouw ooit, mogelijk, misschien zal worden versterkt. En zo gebeurt er dus niks. Al jaren. Terwijl je met een beetje fantasie en goede wil makkelijk uit deze patstelling kunt komen. Er worden tegenwoordig zoveel mooie schoolpleinen gemaakt. Laten we van die voorbeelden gebruik van maken zodat er binnenkort geen kinderen meer de school verlaten die alleen op grijze tegels hebben gespeeld.

5. Dorpsplein

Voor het creƫren van een dorpsplein is het nodig om (een deel van) de parkeerplaatsen te verplaatsen. Hiervoor kan gekeken worden naar het braakliggende perceel tegenover de supermarkt. Vervolgens kan het plein heringericht worden. Te denken valt aan meer ruimte voor terras, meer groen en een speelfonteintje voor in de zomer. Op die manier is het centrum niet alleen aantrekkelijk voor inwoners van Scharmer en Harkstede, maar ook voor fietstouristen uit de stad en de regio.

6. Bussluis

Een randweg alleen is onvoldoende om doorgaand verkeer over de Hoofdweg te voorkomen. Om die reden is het wenselijk om een bussluis aan te leggen ter hoogte van de bushalte tegenover de supermarkt. Deze bussluis zorgt ervoor dat er geen doorgaande autoverbinding meer is via de Hoofdweg. Wel kan autoverkeer vanuit Scharmer afslaan naar de Hamweg richting het voetbalveld en Lageland. Belangrijke uitgangspunt bij de aanleg van de bussluis is dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor lokale bedrijven en particulieren die niet zonder doorgang kunnen.